Ga naar de inhoud

visie

We zien een leefgemeenschap voor ons waar we in harmonie leven met elkaar en met de aarde. Een gemeenschap die zelfvoorzienend is en een gezonde, natuurlijke, niet-vervuilende en duurzame leefstijl nastreeft. Een gemeenschap die ruimte geeft aan bewustzijnsgroei en persoonlijke ontplooiing, heling en transformatie. Een gemeenschap die zich bewust is van het grotere geheel waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een plek waar we in liefdevolle verbinding genieten van elkaars kwaliteiten.

Ecologisch duurzaam

We streven naar een hoge mate van zelfvoorziening op het gebied van energie, voedsel en sanitatie. We werken met lokale en natuurlijke kringlopen. We respecteren en versterken waar mogelijk de huidige natuurwaarde en het huidige karakter van het terrein. We wonen in kleine energie-neutrale woningen van natuurlijke en duurzame materialen. Er is een balans tussen wat we van de aarde nemen en wat we teruggeven. We wisselen kennis en ervaring uit met andere leefgemeenschappen in Nederland en Europa en dragen bij aan open source informatie over ecologische woon- en werkgemeenschappen.

Sociaal duurzaam

We gebruiken participatieve sociocratische besluitvorming om onze gelijkwaardigheid en samenredzaamheid te waarborgen. We investeren in een gezonde en hechte gemeenschapsvorming en komen regelmatig samen. Eigen verantwoordelijkheid, goed noaberschap en betrokken zijn bij elkaar zijn daarbij uitgangspunten. We ontwikkelen vaardigheden om op een harmonieuze manier met elkaar om te gaan en onze persoonlijke ontwikkeling te verdiepen.

Economisch duurzaam

We creëren een financieel gezonde gemeenschap die economisch zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. We streven naar lokale kringlopen en een circulaire economie. Op het ecodorp vindt kleinschalige bedrijvigheid plaats met een ecologisch, duurzaam, vaak lokaal, educatief en meestal ambachtelijk karakter. Iedere bewoner draagt financiële verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de gemeenschap. Een antispeculatie-beding gaat speculatie met de woningen tegen. De bewoners zijn geen landeigenaar; de grond komt in het beheer van een apart opgerichte stichting. Het aan ons toevertrouwde culturele erfgoed wordt zorgvuldig beheerd en kleinschalig geëxploiteerd.

Spiritueel duurzaam

We leven vanuit het bewustzijn onderdeel te zijn van een groter geheel waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We hebben de intentie om te leven vanuit het hart en de intentie om te leven in het hier en nu. Persoonlijke ontplooiing, bewustzijnsgroei, heling en transformatie zal door de gemeenschap ondersteund en uitgenodigd worden. Er wordt geen specifieke geloofsrichting aangehangen; vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu zijn belangrijke waarden.

 

Missie

Ecodorp Land van Aine heeft als missie om een vitale leefgemeenschap van 50-100 bewoners te creëren in het noorden van het land die deze visie uitdraagt.

De kernwaarden waar we samen voor staan zijn: respectvolle en zorgzame omgang met elkaar en met de aan ons toevertrouwde grond , duurzaamheid, samenwerkend en samenvoorzienend, uitwisselen met de omgeving en geïnteresseerden, oprecht verbinden, hier en nu zijn, transparantie en eigen verantwoordelijkheid.