Ga naar de inhoud

Instromen of verblijven op ecodorp Land van Aine

Op ons ecodorp is volgens het bestemmingsplan plaats voor 50 ecohuizen en 10 Tiny Houses. Op het ecodorp wonen nu circa 33 volwassenen en 17 kinderen in tijdelijke units als pipowagens op het terrein. Deze mensen bouwen het ecodorp op, met hulp van vrijwilligers en vakmensen. Momenteel zijn er 3 grondgebonden huizen klaar en 2 Tiny Houses.

We krijgen veel vragen als “kan ik me bij jullie aansluiten?”, “kan ik tijdelijk bij jullie wonen in mijn camper in ruil voor een paar uur meewerken en yogales geven?” of “kan ik een paar dagen komen logeren om het ecodorp te ervaren?” Lees onderstaand alvast over de mogelijkheden tot instroom en kort of langer verblijf.

Instroomprocedure voor toekomstige bewoners

Heb je serieus interesse om in te stromen als potentiële bewoner van ons ecodorp, dan ben je welkom om kennis te maken. Let op, wij richten ons nu op jonge mensen, in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Dit doen wij om vergrijzing te voorkomen. Er is nu een groep bewoners van ca 40 jaar met kinderen van 0-16 jaar, en een grote groep bewoners van 50 – 80 jaar.
We werken met een intensieve instroomprocedure van minimaal 1,5 jaar. In deze kennismakingsperiode wordt in de praktijk duidelijk of Ecodorp Land van Aine een passende plek voor jou en ons is. Zie de stappen die we samen zetten.

  1. Bijwonen van een info-bijeenkomst.
    Deze bestaat uit een rondleiding, een presentatie en de mogelijkheid om je vragen te stellen. De info-bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in de instroomprocedure sluit aan op de maandelijkse rondleidingen. Zie de agenda voor de data.

Tijdens de info-bijeenkomst hoor je o.a. over onze ‘voorwaarden’. Zo vragen wij € 15.000 entreegeld per persoon als je uiteindelijk bewoner wordt. (Je krijgt € 12.500 terug bij het verlaten van het ecodorp). Dit geld wordt gebruikt om het terrein veilig te maken, om een deel van het terrein bouwrijp te maken en voor Nutsvoorzieningen.
Je dient zelf een ecohuis, dat voldoet aan het bouwbesluit, te kunnen bekostigen of hiervoor een hypotheek of privé-lening te kunnen afsluiten. De komende jaren kunnen wij helaas nog geen huurhuizen aanbieden. Momenteel hebben wij voor nieuwe bewoners nog enkele plekken voor een ecologisch gebouwd Tiny House.

Voor (jonge) mensen die nog niet in staat zijn het entreebedrag te betalen en/of nog niet in staat zijn een eco-huis te bekostigen gaan we kijken naar alternatieve oplossingen.

2. Daarna kun je als ‘snuffelaar’ regelmatig meewerken op vrijdag-klusdagen of meedoen aan gemeenschapsvormende activiteiten. We besteden veel tijd aan gemeenschapsvorming om elkaar goed te leren kennen. Ook elkaars kwetsbare kanten.

3. Als verder instromen wederzijds passend lijkt, dan wordt je ‘kennismaker’. Je gaat actief deelnemen aan de zogenaamde Open Weekenden en aan projecten en werkgroepen op gebied van Bouw, Renovatie, PR, Juridisch Financiële zaken, Interne Economie, Voedselbos, Moestuin etc. Je woont vergaderingen bij en neemt deel aan een klusweek. Je krijgt een buddy.

4. Tijdens deze periode vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats en als jij en wij vinden dat dit passend is kun je aspirant bewoner worden. In overleg kun je als aspirant bewoner in een tijdelijke unit, zoals een eigen woonwagen, op het terrein verblijven.

5. Deze instroomperiode duurt gemiddeld zo’n anderhalf jaar. Als iedereen akkoord is kun je bewoner worden en krijg je het recht een huis te bouwen. 

Stel dat je de komende jaren nog niet denkt te willen instromen, maar wel interesse hebt, dan kan het toch interessant zijn om alvast een rondleiding met info-bijeenkomst of Open Dag te bezoeken of als klusser kennis te komen maken.
Als ecodorp zijn we namelijk nog niet vol. Na de eerste 30 huishoudens kunnen wij doorgroeien naar ca 50 huishoudens. Wellicht kan en wil je je nu al wel verbinden met ons in de 2e schil, die zich om het ecodorp heen vormt. Hiertoe behoren onze vaste vrijdag-klussers, vrienden die bijvoorbeeld technische klussen komen doen, etc

Veel gestelde vragen en antwoorden:

  1. “Kan ik jullie ecodorp komen bezoeken?” Ja, gezellig! Dat kan op de zogenaamde Open Dagen en bij de Rondleidingen. Of als cursist of deelnemer van een bouwweek, cursus- en inspiratiedagen. Zie hiervoor de agenda. Of je kunt meewerken op vrijdag-klusdag; graag aanmelden via receptie@nullecodorplandvanaine.nl
  2. Je bent ook welkom als Langdurig vrijwilliger voor 2-8 weken. Klik voor meer info.
  3. “Kan ik jullie ecodorp een paar dagen komen ervaren? Ik maak nl. een tour langs Europese ecodorpen.”
    Nee helaas hebben we daar in principe geen ruimte voor. We zijn nl. druk aan het werk binnen of buiten het dorp. Een bezoek van 1 of 2 dagen gecombineerd met een klus-vrijdag is soms mogelijk. Je mag hiertoe een mail sturen naar receptie@nullecodorplandvanaine.nl.
  4. Andere vragen? Stuur een mail naar landvanaine@nullgmail.com.