nieuws

Donateursdag

Op 25 september hebben we de 1e groep donateurs verwelkomd op ons terrein. Fijn om de donateurs zo te kunnen bedanken voor hun belangrijke bijdragen.

Nieuwe (aspirant)bewoners

Monique Wijn was van 2013 tot 2017 actief betrokken bij de oprichting van het ecodorp. In 2020 heeft zij zich opnieuw verbonden. Ellen Starmans, Fenna Janssen en Jack Oosterhuis zijn aspirant bewoner geworden.