Ga naar de inhoud

Dorpsplan

Ecodorp Noordeland wil uitgroeien tot een woonwerkgemeenschap van 50 tot 100 bewoners van alle leeftijden. De vele gemeenschappelijke voorzieningen in het dorp bieden ruimte aan samen zijn, samen delen en samen doen. Denk hierbij aan; een dorpshuis, groepsruimte, werkplekken, restaurant, bibliotheek, houtwerkplaats, verscheidene ateliers, een podium, moestuinen en voedselbos, een kinderspeelplaats, zwemvijver, sauna en een stilteplek.

dorpsplan

Mede vanwege de vele gemeenschappelijke voorzieningen worden de ecologische huizen op Noordeland relatief klein, variërend van 45 tot 90 m2, met anderhalve woonlaag. De architectuur van de woningen kenmerkt zich door speelse organische vormen, natuurlijke kleuren en groene daken. Er worden voornamelijk natuurlijke en milieuvriendelijke materialen gebruikt voor de bouw, zoals stro, leem en hout, eventueel in combinatie met niet-toxische gerecyclede materialen. De woningen zijn licht en hebben een gevel met glas georiënteerd op het zuiden/zuid-westen, om optimaal gebruik te maken van passieve zonne-energie. Naast deze vaste bebouwing is er op ecodorp Land van Aine  plaats voor circa tien mobiele woningen (tiny houses). In de kennismakingsperiode en bouwfase is er toestemming voor nu nog 10  mobiele wagens of woonunits als tijdelijk onderkomen. 

 

Zelfvoorzienend

Het dorp wordt in energie- en waterverbruik zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van zonnepanelen, zonneboilers, waterstof, biogas, warmtepompen en/of aardwarmte. Grond- en regenwater zal gezuiverd worden tot drinkwater. Er zijn, sinds 2019, voornamelijk waterloze (compost)toiletten. Afvalwater wordt gezuiverd door middel van rietvelden (helofytenfilters). In 2020 is het eerste helofytenfilter geplaatst.

permacultuur

Permacultuur

De landschapsinrichting van het ecodorp is en wordt vormgegeven volgens de principes van permacultuur. Zo wordt onder andere een zichzelf onderhoudend veerkrachtig ecosysteem gecreëerd dat voorziet in voedsel (voedselbos). Daarnaast zijn er gemeenschappelijke moestuinen en is er veel openbaar groen. De vegetatie kent een grote biodiversiteit, versterkt de natuurwaarde van het terrein en biedt beschutting aan dieren. Het dorp zal ingericht worden in verschillende zones die uiteenlopen van activiteit en bedrijvigheid (zone 1) tot stilte, rust en ruimte voor de natuur (zone 5). De huizen worden in clusters verspreid over het landschap gebouwd, omringd door groen en natuur.

 

Bedrijvigheid

De bedrijvigheid op Land van Aine heeft een kleinschalig, ecologisch en voornamelijk ambachtelijk karakter. In 2019 is de eerste timmerwerkplaats ingericht voor renovatiewerk en in 2021 de tweede voor de bouw van tijdelijke woningen. Onder meer een off-grid specialist en hovenier zijn met hun bedrijf gevestigd op het ecodorp. Naast de economische waarde voor het dorp en haar bewoners, zorgt de bedrijvigheid voor inspiratie, educatie en uitwisseling met de omgeving. Ook dragen we zorg voor de cultuurhistorische waarde van het terrein en maken deze toegankelijk voor het publiek.

 

Meegenieten

Niet alleen bewoners maar ook omwonenden en geïnteresseerden kunnen op termijn volop mee genieten van ecodorp Land van Aine. Voor gasten en omwonenden komt er een klein museum, een wandelroute, er zijn open dagen waarop de bouw van het ecodorp gevolgd kan worden, sinds 2021 is er een camping voor vrijwilligers die mee werken. We organiseren sinds 2019 workshops en cursussen op het gebied van permacultuur, off-grid voorzieningen en ecologische bouw. Cursussen over o.a. energievoorziening, gezonde voeding, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording volgen. Op termijn bieden wij op het terrein een eco-marktje, een winkel voor Land van Aine producten, een biologisch restaurant, mogelijk een kleinschalige zorgboerderij en andere vormen van dagbesteding.

De gemeente Westerwolde is enthousiast over de vestiging van een ecodorp in hun gemeente en zijn ondersteunend in het realiseren van ons project.

 

Bezoek aan ons terrein

Het terrein is uitsluitend te bezoeken via open dagen of op afspraak. Voor omwonenden, geïnteresseerden in het ecodorp, mensen uit Ter Apel, mensen met een passie voor industrieel erfgoed, fotografen etc. Neem even contact op en we zorgen voor een passend moment om ons prachtige terrein te kunnen bezoeken.
Het avontuurlijke terrein van ons ecodorp heeft nog een aantal obstakels waardoor het plaatselijk is afgesloten voor publiek met hekken en borden “verboden toegang”.
Naast alle opstallen, die in goede staat verkeren, zijn er ook een paar die deels gesloopt moeten worden en waar direct instortingsgevaar is.
We hanteren een zeer strikt beleid en iedereen die onbevoegd aanwezig is wordt weggestuurd. Wij willen ten alle tijde ongelukken en schade voorkomen.

schetsontwerp 2019