Ga naar de inhoud

achtergrond

Daarom een ecodorp!

Ecodorp Land van Aine creëert een hedendaags antwoord op belangrijke maatschappelijke vragen en levert een positieve bijdrage aan het ontstaan van een duurzame samenleving.

De huidige westerse leefstijl heeft grote gevolgen voor zowel mens als natuur

Het zoeken van geluk in materialisme en het korte-termijn-denken van individuen en overheden zorgt voor uitputting en vervuiling van de aarde. Als wereldbevolking consumeren en vervuilen we elk jaar meer dan de aarde kan opbrengen; we kappen meer bomen dan we aanplanten, we produceren meer CO2 dan de bossen en oceanen kunnen opnemen, enzovoort, enzovoort. 
Het milieu wordt steeds zwaarder belast door ons consumptiegedrag en dit leidt onder andere tot uitputting van bodemreserves, toenemende afvalproductie, grootschalige ontbossing, klimaatverandering, oprukkende woestijnen, een groeiend aantal natuurrampen, slechtere luchtkwaliteit en vervuiling van ons drinkwater.


INDIVIDUALISME

Toenemend individualisme in de westerse samenleving leidt tot steeds groter wordende eenzaamheid. Door toenemende stress en tijdsdruk raken mensen het contact met zichzelf kwijt. Burn-out en depressie komen steeds vaker voor. De wens tot sociale acceptatie drijft ons tot toenemend consumeren, zonder dat dit bijdraagt aan echte vervulling of verbinding.
Kortom, tijd voor verandering!


Ecodorpen

Er is een snel groeiende belangstelling voor een manier van leven die meer in harmonie is met zowel mens als natuur. Het aantal ecologische initiatieven neemt toe en het ontstaan van ecodorpen is daar onderdeel van. Ons ecodorp is een plek waar gepionierd wordt in een nieuwe manier van samenleven, wonen en werken; een low-impact levensstijl, zonder afbreuk te doen aan de volheid, diepte en rijkdom van de menselijke ervaring.


Ecodorp Land van Aine

Van individualisering naar samenleven, van oppervlakkige bevrediging naar vervullen van diepe menselijke behoeften, van uitputten van de aarde naar wederzijds voeden, van afbreken naar opbouwen. Passend in de huidige tijd en maatschappij, in het hier en nu, met zorg voor de toekomst.
Ecodorp Land van Aine levert hier actief een bijdrage aan.