Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Hoe zijn we ontstaan?

In 2012 zijn we met een groepje mensen een viertal weekends in de Vogezen bij elkaar gekomen om te onderzoeken of we daar een eco-dorp konden starten.

De Vogezen bleek voor velen niet haalbaar, die groep viel uit elkaar maar in juli 2013 deed zich een nieuwe kans voor in Rolde waar een van ons een zorgcentrum dat te koop stond in zicht kreeg.

Binnen 2 maanden vormde zich een nieuwe groep van 10 mensen die elkaar op wonderbaarlijke wijze aanvulden in talenten, kwaliteiten en vaardigheden en die allen een stevige achtergrond hadden in het leven in gemeenschappen. Daarnaast waren we gegrepen door het idee in eigen land een ecodorp vorm te geven waarin low budget, ecologisch verantwoord, samenvoorzienend, bewust levend en zorg voor elkaar centraal zouden komen te staan.

Ook Rolde ging niet door maar de groep was gevormd en de wens om naast de enkele initiatieven die zich in Nederland op dit gebied aan het ontplooien waren (Bergen, Boekel, Olst) een dorp in het Noorden te laten ontstaan kreeg meer en meer gestalte.

Noordeland

De (tijdelijke) werknaam was hiermede ook geboren: Noordeland, we gingen op zoek naar een geschikte locatie in Drenthe, in het Noorden van Nederland. In de inspiratie- en droomfase werden stukken geschreven, onze visie en missie werden gevormd en we gingen op zoek. Er werden gesprekken gevoerd met verschillende gemeentes in Drenthe, en misschien wel het meest belangrijk, we gingen ons als groep vormen, hechten en opbouwen. Dat onze kerngroep na 4 jaar nog grotendeels hetzelfde is zegt iets over de stevige basis die we toen gelegd hebben.

sociocratisch besluitvormingsmodel

Er werd gekozen voor een sociocratisch besluitvormingsmodel en de organisatie structuur werd opgezet. We kwamen vanaf het begin een weekend in de maand bij elkaar, en doen dat vandaag de dag nog steeds. Tussendoor kwamen de werkkringen bij elkaar en werd er ge-skyped. In de zomer en in de winter gingen we vijf dagen met elkaar op stap om te praten, elkaar beter te leren kennen, onze dromen nog duidelijker te krijgen en meer voeten in de aarde te geven.

Als laatste mogelijkheid in Drenthe was er sprake van dat we in Borger/Odoorn een terrein konden gaan kopen als we een koppeling met Anastasia, dat daar al actief was, waar konden maken. Toen dit niet haalbaar bleek omdat er naast de vele overeenkomsten ook grote verschillen zijn in opzet en uitvoering hebben we Drenthe losgelaten. Mede omdat er een nieuw lid bij de groep kwam, die goede contacten had binnen haar gemeente, net over de grens Drenthe-Groningen. Een gemeente die erg enthousiast was over het idee een ecodorp te gaan herbergen.

Vlagtwedde

De gemeente Vlagtwedde is als eerste gemeente actief mee gaan zoeken naar een geschikte locatie, die voldeed aan onze basisvoorwaarden. Er werden drie terreinen aangewezen als mogelijke vestigingsplekken. De gemeente had de voorkeur voor één van deze terreinen en deze locatie hebben we verder onderzocht.

Van de startgroep verlieten ondertussen 2 mensen de groep en stroomden 2 anderen in. We gingen open middagen organiseren en zo ontstonden er werkkringen, waarin ook mensen van buiten de kerngroep mee konden gaan denken en werken aan alle plannen. (Een P.R. kring – PR, een juridisch –financiele kring – JuFi, een bouw- en nutskring, een haalbaarheidskring – HK, een gemeenschapsvormingskring – GV, een secretariaatskring, een landschaps- voedsel en perma-cultuurkring – LVP, een schrijfkring).

Noordeland heeft daarnaast een haast magische kwaliteit ontwikkeld om steeds op het juiste moment deskundigheid aan te trekken die op dat moment nodig is, ook door mensen die zich alleen voor bepaalde deeltaken beschikbaar stellen.

Toen het duidelijk werd dat de aankoop van het terrein daadwerkelijk kans van slagen kon hebben, hebben we Katja van der Valk van “Building Community” uitgenodigd ons te ondersteunen als professioneel procesbegeleider, waar dit nodig is. Vooral naar de verschillende instanties en verkopende partij toe. Vanuit een grote sympathie met ons project, begeleidde ze ons met veel deskundigheid en skills. Ze leidde ons onder andere naar een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren. Ook gaf ze ons een goed overzicht en begeleiding bij alle parallelle processen, die we moeten doorlopen.

Vereniging

In 2016 werden we een vereniging en kwam het een en ander in een stroomversnelling. Ja, we zijn er nog niet. Ja, het is veel meer werk dan we ooit hadden kunnen bedenken. En ja, we komen zoooveel onvoorziene situaties tegen…

Het terrein moest onderzocht worden op asbest, bodemverontreiniging, veiligheid van de gebouwen en ruïnes etc. De uitslagen druppelen langzaam binnen en leiden binnenkort, samen met een financieel haalbaarheidsonderzoek tot een definitief Go of No-Go. Een hele spannende tijd dus.

haalbaarheidsonderzoek

Voor het hele haalbaarheidsonderzoek hebben we veel financiele steun gekregen door middel van een grote provinciale- en een gemeentesubsidie en flinke bijdragen van de eigenaren die ons ook graag zien landen op hun terrein. We zijn opgenomen in de 14e tranche van de Crisis- en herstelwet wat betekent dat ook het Rijk akkoord geeft voor het stichten van een eco-dorp op het terrein en dat betekent tevens dat er ontheffing is voor een aantal bouwbesluiten.

We zijn bezig geweest met het maken van het beheersplan, overleggen met architecten en een stedenbouwkundig adviesbureau dat ons begeleidde bij het formuleren van de bestemmingsplanwijziging, gemeenteonderhandelingen en een voorlopige koopovereenkomst.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, geschiedenis is iets dat voorbij is, waar we wijzer van zijn geworden. Er zijn zoveel lessen geleerd en zoveel vaardigheden opgedaan. En ook al is er een diep verlangen om echt te mogen gaan landen bij iedereen, we ontdekken meer en meer, dat de weg er naar toe en daarvan genieten, net zo belangrijk is.

13 JUNI 2018 hebben we de koopovereenkomst mogen tekenen.

 

In juni 2018 werd ons diepe verlangen vervuld!

We tekenden de koopovereenkomst met 9 mensen, die op dit moment van tekenen definitief zijn ingestapt. Dit zijn Fedde, Annemieke, Ishi, Sarah, Nati, Susan, Gerrie , Terra en Gerrit. We gaan hiermee een overeenstemming met elkaar aan waar we lang aan hebben gewerkt, en zo naar verlangd hebben. We zijn er echter nog lang niet, nu kan het pas echt beginnen, hoorde ik iemand van een ander eco-dorp zeggen. In ieder geval hebben we er zin in en gaan we genieten van het gegeven dat we een eigen plek hebben, waar we onze plannen kunnen gaan uitvoeren.