GROEN ECODORP I.P.V. GRIJS INDUSTRIEEL TERREIN

Wij toveren een braakliggend verwaarloosd oud industrieel terrein, met gelukkig ook heel veel groen, om tot een natuurlijk ecodorp, met moestuinen, kruiden, bloemen, voedselbos, kleinschalige bedrijvigheid en 30 tot 50 ecowoningen. Het oude Avebe-terrein in Ter Apel ligt sinds 30 jaar braak. Ca 15% van het oppervlak bestaat uit loodsen, oude fabriekspanden en betonnen stortbakken. De overige 85% bestaat uit weilanden met dijken, de oude vloeivelden van de Aardappel Zetmeel Fabriek Avebe, bosranden en een historisch kantoorgebouw. Het terrein ligt naast oude bossen, aan een haventje en aan het Ruiten Aa Kanaal in Ter Apel, in de mooie gemeente Westerwolde.

Wij hebben het terrein in 2018 voor een symbolisch bedrag kunnen kopen. Provincie Groningen en gemeente Westerwolde werken samen met ons aan het saneren van dit terrein en hebben de bestemming Ecodorp toegekend.

WAT HEBBEN WE AL GEDAAN? EN WIE HEEFT GEHOLPEN?

-ca 5 jaar overleggen we intensief en zeer constructief met de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde. Dankzij de officiële bestemming mogen we een ecodorp met ca 50 kleine ecohuizen realiseren.

-de gemeente Westerwolde heeft een haalbaarheidsonderzoek voor een ecodorp op dit terrein laten uitvoeren. Met een positief resultaat!

-de historische fabriekstoren is hersteld, op kosten de gemeente. Oud Avebe-medewerkers en de gemeente hechten sterk aan de instandhouding van de gezichtsbepalende toren, als onderdeel van het cultureel erfgoed van Ter Apel.

-het historische kantoorpand wordt momenteel opgeknapt. Dit doen we zelf. De gemeente betaalt mee om dit historische pand te herstellen en in te zetten voor onze receptie en camping. 

-we hebben een gemeenschappelijke woon-eet-vergaderkamer aangelegd, met een ‘rocket-stove-kachel’. Met hulp van medewerkers en cursisten van Mas con Menos.

-de gemeenschappelijke keuken is door ons aangelegd. 

-een helofytenfilter (voor het filteren van grijs keuken- en douchewater) is aangelegd door cursisten o.l.v. eigen experts

-in 2018 is gestart met een moestuin op basis van permacultuur o.l.v. eigen experts. In 2021 is de 1e kas geplaatst.

-in 2021 is het 1e voedselbos aangelegd door cursisten o.l.v. eigen experts.

-bewoners betalen € 15.000 entree geld voor o.a. sanering van het terrein, zoals het verwijderen van asbest en het aanleggen van basisvoorzieningen

-terreinbeheerders betalen maandelijks huur voor o.a. sanering van het terrein en het aanleggen van basisvoorzieningen

-statuten van de vereniging en stichting zijn opgesteld.

-tussen al het praktische werk door nemen we veel tijd voor onderling overleg en verbinding, onder leiding van eigen experts en ingehuurde specialisten

-diverse specialisten op gebied van vastgoed, juridische zaken, terrein ontwikkeling, bouw van ecohuizen etc adviseren ons

-grijze asbestdaken worden vanaf 2021 omgezet in nieuwe daken met zonnepanelen voor groene stroom en transparante panelen voor een binnentuin. 

-in 2022 was het eerste eco-woonhuis gereed. In 2023 is gestart met de bouw van 6 ecohuizen.

FINANCIËLE BIJDRAGEN KOMEN VAN: 

*giften en leningen van (aspirant)bewoners,

*“Energie van ons”: wij ontvangen jaarlijks bedragen van mensen die via Ecodorp Land van Aine zijn overgestapt op groene stroom

*subsidie via Stroom uit Westerwolde en Coop Buurtkracht (subsidie is door deze partijen aangevraagd)