Meteen naar de inhoud

Onderzoek ecologische bouwwijzen : Stroleembouw

door: Wim Gersteling

De Stroleembouw: is de bouw met een houten draagconstructie waartussen strobalen als isolatiemuren worden opgestapeld.

Inhoud:
De verschillende bouwwijzen heb ik op de volgende onderdelen onderzocht:
a. Impact op de omgeving, d.w.z. welke effecten hebben de winning van het materiaal, de fabrikage, het transport en het gebruik van dit materiaal op het ecosysteem?
b. Rendement van de energie, d.w.z. welke invloed zal het gebruik van dit materiaal hebben op het energie-rendement van het voltooide gebouw?
c. Kosten van het materiaal, d.w.z. wat zijn de kosten van het verkrijgen en het aanbrengen van het materiaal.
d. Wat zijn de benodigde zelfbouw vaardigheden?
e. Hoe makkelijk /moeilijk is het materiaal te verkrijgen?
f. Hoe groot is de mate van duurzaamheid?

LEES MEER